Algemene Voorwaarden & Privacy

Door een bestelling te plaatsen op deze website, verklaard de klant zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

 1. De verkoper
 • Zilver-Linde is een samenwerking tussen Nicholas Meersschaert en Caroline De Ryck. De aangeboden artikelen zijn zowel van de hand van Nicholas (illustraties, juwelendoosjes, … ) als van de hand van Caroline (juwelen, textiel, illustraties,…).
 • Enkel indien de klant een bestelling plaatst en een zakelijke factuur wenst, zal de klant hierin een verschil merken. Nicholas werkt met ondernemingsnummer BE0811.630.375 en Caroline werkt met ondernemingsnummer BE0884.795.693 .
 • Zilver-Linde is gevestigd te Eikelstraat 42 2600 Berchem.
 • Contact:  info@zilver-linde.be of zilver-linde@hotmail.com
 • Nicholas: 0472/800 453   Caroline: 0479/301 456.

2. De klant

 • Elke klant die een bestelling plaatst, dient meerderjarig te zijn.
 • Bij een vermoeden van minderjarigheid, kan een bestelling geweigerd worden.
 • De klant is verantwoordelijk voor de correctheid van al de ingevoerde persoonlijke gegeven.  Bij het invoeren van foutieve gegevens, is de verkoper niet verantwoordelijk voor eventueel verlies, foutieve levering, diefstal,…

3. Prijzen en betalingen

 • Prijzen worden vermeld in de munteenheid EURO.
 • Prijzen vermeld op de website zijn inclusief 21% BTW.
 • Prijzen vermeld op de website zijn exclusief verzendings- en/of administratieve kosten. Deze kosten worden extra aangerekend bij check out.
 • Betaling kan voorlopig enkel via overschrijving vooraf op het bankrekeningnummer BE63 0015 0539 2308 met vermelding van het ordernummer, uw meegedeeld in de bevestigingsmail na het plaatsen van de bestelling.
 • Na het plaatsen van de bestelling, krijgt de klant een bevestigingsmail met alle details van de bestelling. De verkoper controleert de bestelling en stuurt een 2de mail naar de klant met verdere informatie ivm de beschikbaarheid, ordernummer, betaling en levering van de bestelling. (Zie ook meer informatie bij punt 3 : ‘Voorraad en leverbaarheid’)
 • Indien de klant geen mail ontvangt, gelieve contact op te nemen met de verkoper.
 • De betaling dient binnen de termijn van  2 weken op bankrekening van de verkoper te verschijnen. Indien dit niet het geval is, vervalt de bestelling.
 • Uw bestelling word verzonden vanaf de betaling is verschenen op bankrekening van de verkoper. Vanaf het moment van ‘ontvangst betaling’ , gaat ook de leveringstermijn van start. Indien de klant later over gaat tot betaling, zal de leveringstermijn ook opschuiven.
 • De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele foutieve prijsweergave ten gevolge van manuele invoering, drukfouten, …
 • Prijswijzigingen zijn mogelijk daar er bij sommige artikelen gebruik word gemaakt van edelmetalen die onderhevig zijn aan dagprijzen.
 • Artikelen die reeds aangekocht werden en waar later een korting of prijsvermindering op geld, worden niet gecompenseerd of terug genomen.
 • Kortingen zijn steeds beperkt in de tijd en enkel geldig op de dag zoals aangegeven op de website.

4. Verzending & verzendkosten

 • Leveringen gebeuren enkel binnen België.
 • Verzendingen gebeuren standaard via Bpost aan een vast tarief van € 5,70. Dit is het tarief geldig voor levering aan een thuisadres van maximum 2kg.
 • Leveringen buiten België en zwaarder dan 2kg worden vooraf besproken met de klant en hiervoor gelden andere prijzen en voorwaarden.
 • Afwijken van de standaard levermethode kan enkel op vraag  van de klant. Eventuele extra kosten en risico’s die gepaard gaan bij deze afwijkende verzending, zijn voor rekening van de klant. Indien deze leveringsmethode extra rompslomp en complexiteit voor de verkoper oplevert, zal hiervoor een administratieve kost worden aangerekend.
 • Verzendingskosten kunnen wegvallen indien men kies voor de optie ‘zelf ophalen’.   .  De aangekochte artikelen kunnen dan opgehaald worden op adres ‘Eikelstraat 42 2600  Berchem’ . Na overleg met de verkoper, kan er een ophaalmoment worden besproken.

5. Voorraad en leverbaarheid

 • De levertijd bedraagt ongeveer 2 weken.
 • Daar onze artikelen een uniek karakter hebben en vaak met de hand worden gemaakt, is de voorraad beperkt. Artikelen worden op regelmatige basis bijgemaakt maar de voorraad op de website is slechts een indicatie. Indien er toch een artikel uitverkocht zou zijn of niet meer leverbaar, zal de klant hiervan op de hoogte worden gebracht. Indien het maken van het artikel de aangegeven leveringstermijn overschrijd, zal dit tijdig met de klant worden besproken en een nieuw leveringstermijn worden vastgelegd.

6. Ruilen en herroepingsrecht

 • De klant heeft het recht af te zien van de aankoop binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling.  De klant neem vooraf contact op met de verkoper om het retourneren te bespreken.
 • Retourneren gebeurd op eigen risico en verzendingskosten zijn voor rekening van de klant.
 • Aan een herroeping is geen motief of boete verbonden.
 • De verkoper stort het verschuldigde bedrag zo snel mogelijk terug, na ontvangst van de geretourneerde artikelen, exclusief verzendingskosten en/of administratiekosten.
 • Artikelen die worden geretourneerd, dienen aan volgende voorwaarde te voldoen: voorzien van en verpakt in de originele verpakking, niet gedragen, niet beschadigd, niet vuil.
 • Artikelen met een persoonlijk karakter en op maat gemaakt, worden niet geretourneerd , vergoed of omgeruild.
 • Artikelen kunnen geruild worden binnen de 14 dagen na ontvangst van de bestelling. De klant neem vooraf contact op met de verkoper om de omruiling te bespreken.
 • Bij vermoeden van misbruik,  beschadigingen (niet aangebracht door verkoper of verzenddienst) of gedragen, behoud de verkoper het recht om een retournering te weigeren.

7. Garantie en aansprakelijkheid

 • Op alle artikelen geld een garantieperiode van 6 maanden.
 • Slijtage of foutief gebruik van de klant,  valt niet onder de garantievoorwaarden.
 • Alle artikelen ondergaan een kwaliteitscontrole voor verzending.
 • Indien er toch sprake is van schade of een productiefout waarvan de klant niet de oorzaak is, kan het artikel worden teruggezonden, mits vooraf overleg met de verkoper.
 • Indien het artikel kan hersteld of omgeruild worden, zal de verkoper dit zo spoedig mogelijk in orde brengen. Eventuele extra verzendkosten zijn in dit geval voor rekening van de verkoper.
 • Indien herstelling of omruiling niet mogelijk is, zal de verkoper het verschuldigde bedrag terugstorten.
 • Schade door verzending moet zo snel mogelijk aan de verkoper worden gemeld, voorzien van beeldmateriaal waarop de schade duidelijk zichtbaar is. Ook de beschadigde verpakking dient worden bijgehouden. In dit geval zal de verkoper het verschuldigde bedrag terug storten of het beschadigde artikel kosteloos omruilen.
 • Aansprakelijkheid van verzending geld voor de verkoper tot op moment van levering aan de klant. De verkoper ontvangt van de verzenddienst voor elke succesvolle levering een bevestiging.  Vanaf ontvangst van leveringsbevestiging, kan de verkoper niet meer aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies,…

8. Overmacht

Indien er sprake is van overmacht, kan de webshop niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van haar verbintenissen.
Overmacht kan zijn :
vb technische problemen waarvan de oorzaak bij derden ligt zijnde: stroompanne, storing in betalingsverkeer, storing in mailverkeer, storing in internetverkeer  …
vb Nalatigheid van leveranciers, leveringsbedrijf, stakingen, …

9. Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
Eens de producten in het bezit zijn van de koper, vallen risico’s wegens verlief of beschadiging onder diens verantwoordelijkheid.

10. Eigendomsrecht

Zilver-Linde is een kleine creatieve onderneming van Nicholas Meersschaert en Caroline De Ryck. Als 2 artistieke zielen, hechten de verkopers/ontwerpens veel belang aan eigenheid, originaliteit en uniciteit.

 • De klant erkent dat al de werken en producten vermeld op deze website en webwinkel, intellectueel eigendom zijn van bovenvermelde zaakvoerders.
 • Alle rechten met betrekking tot ontwerpen, producten, foto’s, illustraties, teksten, verwijzingen, … berusten bij van bovenvermelde zaakvoerders.
 • Het overnemen of kopiëren van of met betrekking tot ontwerpen, producten, foto’s, illustraties, teksten, verwijzingen, … is dan ook ten strengste verboden. Dit getuigt tevens ook niet van respect ten opzichte van de ontwerpers, hun vakmanschap, inzet en harde werk. Keep it fair & do not copy!
 • Indien de klant/bezoeker van deze website dit wel wenst te doen, kan dit enkel na een schriftelijke aanvraag én daaropvolgende eventuele toestemming van de bovenvermelde zaakvoerders, via info@zilver-linde.be of zilver-linde@hotmail.com
 • Onder Intellectueel eigendomsrecht word verstaan: Octrooirecht, Tekeningenrecht, Auteursrecht, Merkenrecht, Modellenrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten Vb technische aspecten/ontwikkelingen, unieke concepten, …

Geschillen vallen allen onder de Belgische wetgeving en zullen aldaar uitgevochten worden, moest dit nodig zijn, maar liever niet uiteraard. Voor de rest rekenen wij op het gezonde verstand van onszelve en onze klanten en hopen we elk geschil op een correcte en vriendschappelijke manier op te lossen.

Peace & love to all  ˂3